Contract cu turistul

I. REZERVAREA

unui pachet de servicii turistice se  comanda de catre tursit la semnarea contractului si devine ferma in momentul platii.

Inapoi sus

II . PRETUL / MODALITATEA DE PLATA

Pretul prestatiei  include TVA, costul serviciilor efective,  comisionul agentiei,  asigurarea obligatorie pentru repatriere, insolvabilitate si faliment, si se achita in cash, prin virament bancar sau cu carte de credit astfel: 50 % la semnarea comenzii  si de 50 %  cu minim 15 zile inaintea inceperii serviciilor cu exceptia cazului in care la incheierea contractului se agreeaza alte termene si cuantumuri.

Pentru programele speciale de Revelion, Craciun, Pastetarguri, conferinte, expozitii, early booking, etc, achitarea integrala a serviciilor contractate se face cu min. 30zile inaintea inceperii serviciilor sau la termenele stabilite de comun acord.

Plata in lei se va face la cursul BNR + 2% din data platii. Agentia poate modifica pretul excursiei numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

Inapoi sus

III. OBLIGATIILE AGENTIEI

(a)  asigura serviciile achizitionate de catre TURIST, conform CONTRACT si inscrise in voucher; confirmarea acestora se va face in 3zile lucratoare , in caz contrar turistul avand dreptul de a renunta la servicii, fara nici o penalizare;

(b)instiinteaza TURISTUL cu minim 15 zile inaintea plecarii de  eventuale modificari esentiale aparute in contract, anulari  si/sau de  nerealizarea a numarului  minim de persoane pentru excursie;

(c) elibereaza TURISTULUI documentele de calatorie necesare conform cu serviciile angajate;

(d) actioneaza imediat pentru solutionarea eventualelor reclamatii din partea TURISTULUI, facute cu respectarea prezentului contract.

Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului (nerespectarea programului stabilit al calatoriei, a normelor specifice unitatii hoteliere si/sau de alimentatie,a legilor statului roman si/sau a legilor tarilor de destinatie sau tranzit,etc) ;  b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de min 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; voucher-ul si biletele de calatorie tin loc de comunicare;  b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

Inapoi sus

IV.OBLIGATIILE TURISTULUI

(a) sa se asigure pe propria raspundere ca va fi in posesia pasaportului / vizei / asigurarii medicale in timp pentru realizarea pachetului de servicii turistice si ca indeplineste conditiile legale in vigoare referitoare la iesirea din Romania si/sau intrarea in tarile de destinatie/tranzit;

(b)sa achite integral pachetul de servicii contractate;

(c) sa respecte ora/data plecarii, traseul si programul stabilit prin prezentul contract sau prin comunicari aditionale. Nefolosirea pe parcurs a unei parti a serviciilor angajate nu obliga agentia la despagubiri (renuntarea la o parte din serviciile de cazare, masa, etc.);

(d) turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale,(daca este cazul) fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie;

(e)turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

Inapoi sus

V . TRANSFERAREA CONTRACTULUI

TURISTUL  poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat; Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor.Transferul poate fi realizat , cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare; Turistul  care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costur suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

Inapoi sus

VI . RENUNTAREA LA PACHETUL DE SERVICII

Rezilierea de catre turist este posibila în orice moment, în tot sau în parte. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii , in cazul renuntarii la contract, TURISTUL este obligat să despăgubească Agenţia  conform cu pct. VII  din contract. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite. Rezilierea de catre agentie a contractului se poate face in urmatoarele cazuri:

(1)neindeplinirea numarului minim de persoane conform oferta -cu restituirea integrala a sumei achitate de turist  cu exceptia cazului in care turistul accepta plata suplimentului de pret pentru deplasarea individuala, sau un program alternativ;

(2) nerespectarea de catre turist a termenelor de plata (fara despagubirea turistului). Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării de modificare si/sau anularea a serviciilor/pretului cuprinse in contract, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului (servicii, pret, perioada, destinatie, tip pachet).

Schimbarea hotelului, structurii camerelor, modificarea perioadei calatoriei, schimbarea mijlocului de transport, a destinatiei etc.  sau a oricărora dintre servicii deja confirmate, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

Inapoi sus

VII .CLAUZE SPECIALE

Agentia de turism nu-si asuma raspunderea in cazul in care in urma controlului de frontiera turistului i se refuza intrarea intr-o terta tara,  sau dupa caz iesirea din Romania.  Companiile aeriene, pot opera modificari de orar si ruta intre momentul contractarii biletului si momentul calatoriei. Agentia de turism are obligatia de a informa turistii asupra acestor modificari in momentul in care acestea se anunta. Agentia de turism NU este raspunzatoare pentru modificarile de orar de zbor si/sau ruta operate de catre compania aeriana.

Inapoi sus

VIII. SUPRAREZERVAREA

Este situatia in care un prestator(hotel) accepta si confirma rezervari care depasesc capacitatea. In acest caz hotelul este obligat sa asigure clientilor la sosire o varianta de aceesi categorie sau superioara pentru perioada contractata. Se recomanda turistilor sa contacteze agentia de turism pentru consiliere in cazul in care apar astfel de situatii. Regulile privind suprarezervarea nu se aplica in cazurile de forta majora( indisponibilitatea hotelului din motive independente de acesta: incendiu, catastrofa naturala, razboi sau act terorist etc.)

Inapoi sus

IX . PENALIZARI

In cazul renuntarii la excursie in interval de 20 zile inaintea plecarii, turistul va suporta urmatoarele penalizari:

a). Excursii de grup: 20 – 15 zile inaintea plecarii 50 %/pers; 14 –  7 zile  inaintea plecarii  100 %/pers..

b).Turism individual (mai putin de 10 pers.): 20 –10 zile  inaintea inceperii serviciilor  40 %/pers.; 10-0 zile inaintea inceperii serviciilor 100 %/persoana. Penalizarile de mai sus se aplica cu exceptia cazului in care alte conditii s-au comunicat in prezentarea ofertei . Pentru programe speciale (Revelion, Paste, Craciun, targuri, conferinte, expozitii etc.) penalizarile de anulare cu 30zile inaintea inceperii serviciilor sunt 100%.

Inapoi sus

X . RECLAMATIILE

Se adreseaza in scris la sediul prestatorului (hotel, transportator,restaurant etc.)  si agentiei (prin fax)   in timpul realizarii pachetului de servicii, imediat ce se constata o neconcordanta fata de serviciile contractate. Daca  turistul considera ca deficientele semnalate nu au fost rezolvate satisfacator se va adresa in scris la sediul agentiei in termen de 3 zile de la consumarea pachetului anexand si reclamatia initiala. Reclamatiile depuse dupa incheierea efectuarii programului turistic, fara a fi fost semnalate agentiei in momentul constatarii deficientelor, nu se vor lua in considerare.

Inapoi sus

XI . LITIGII

Litigiile rezultate din nerespectarea sau interpretarea diferita a prezentului contract, si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila vor fi supuse atentiei Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti.

Inapoi sus